Yêu cầu gọi lại

Chính sách đặt trước:

  • Người Ấn Độ không cư trú / Du khách nước ngoài để xuất trình Hộ chiếu và VISA hợp lệ bắt buộc tại thời điểm nhận phòng.
  • Công dân Ấn Độ mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ để xuất trình tại thời điểm nhận phòng.
  • Xác nhận đặt phòng phải được nhận thanh toán trước 100% tại thời điểm đặt phòng.