CHI PHÍ DU LỊCH: Mỗi người trên cơ sở mỗi tour (tính bằng Rupee)

Giá dưới đây không có giá trị trong thời gian Lễ hội (Thời kỳ Durga puja, Năm mới & Thời gian Chistmass, Ngày lễ quốc gia, Thời kỳ RathaYatra, Thời kỳ Holi)

Chi phí cho mỗi người Khách sạn bình dân Khách sạn tiêu chuẩn Khách sạn Deluxe Khách sạn sang trọng
02 Người 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 Người 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 Người 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 Người 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 Người 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
Giường phụ 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00