Yêu cầu gọi lại

Sand Pebbles Tour cung cấp các gói vận chuyển du lịch đặc biệt cho PURI - BHUBANESWAR.
Các gói cụ thể được cung cấp được liệt kê dưới đây.

Gói Du lịch 02 Nights Puri & 02 Nights Bhubaneswar
02 Nights Puri & 02 Nights Bhubaneswar
Mã tour: TR-904
04 NIGHTS / 05 NGÀY
Thuê xe tại 2 Nights Puri và 1 Night Bhubaneswar
02 Nights Puri & 01 Đêm Bhubaneswar
Mã tour: TR-903
03 NIGHTS / 04 NGÀY
1 Night Puri và 1 Night Bhubaneswar Coach cho thuê
01 Đêm Puri & 01 Đêm Bhubaneswar
Mã tour: TR-902
02 NIGHTS / 03 NGÀY
Gói thuê xe cho thuê 1 Night Puri
 01 Đêm Puri
Mã tour: TR-901
01 NIGHT / 02 NGÀY

Liên hệ