• Nếu hủy trước ngày 60 của ngày đến: 25% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 30-60 ngày kể từ ngày đến: 40% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 21-30 ngày kể từ ngày đến: 50% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 07-21 ngày kể từ ngày đến: 75% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến: 100% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Trong trường hợp vắng mặt hoặc Trả phòng trước ngày khởi hành: 100% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.

Yêu cầu gọi lại

YÊU CẦU MỘT CUỘC GỌI TRỞ LẠI

Nhập chi tiết của bạn bên dưới để yêu cầu gọi lại và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.